Wat is shiatsu?

Gepubliceerd op 3 juli 2024 om 12:19

Shiatsu is van oorsprong een oosterse volksgeneeskunst die dateert uit 2700 v. Chr.! Chinese monniken brachten de Chinese geneeswijzen in de 6e eeuw n. Chr. naar Japan, waar het honderden jaren van ouder op kind is doorgegeven. Door de inspanningen van Tokujiro Namikoshi en Shizuto Masunaga heeft shiatsu in de 20e eeuw bekendheid gekregen in eigen land maar ook ver daarbuiten.  

Shiatsu betekent vingerdruk en is gebaseerd op de principes van de Chinese geneeskunde gecombineerd met Hara (kracht van de buik) en de verbinding die de handen met het lichaam maken. 

Chinese geneeskunde 

Het is goed om je te realiseren dat de Chinese geneeskunde totaal andere principes en uitgangspunten heeft dan wat wij hier in het westen kennen. De moderne westerse geneeskunde, ontstaan in de 19e eeuw is meetbaar, kwantificeerbaar, isoleerbaar, zichtbaar en tastbaar. Tastbare structuren van materie die gemeten, gekwalificeerd en geanalyseerd kunnen worden. De medische wetenschap bestaat uit vaststaande, concreet bewezen kennis. Het menselijk lichaam wordt verdeeld in verschillende onderdelen waarover de arts verregaande specialistische kennis heeft. Bij gelijke diagnose krijgen alle patiënten dezelfde behandeling. De patiënt verwacht van de arts dat hij de ziekte wegneemt en dat hij zijn gezondheid herstelt.

De traditionele Chinese geneeskunde bestaat al meer dan 3000 jaar en is volledig gebaseerd op het begrijpen van de natuur. De mens is als de natuur, constant in beweging, onderhevig aan cyclische patronen en transformatie processen, waarbij alles met elkaar verbonden en wederzijds van elkaar afhankelijk is, vertegenwoordigd in het welbekende Yin en Yang symbool.  

Binnen de Chinese geneeskunde draait alles om Qi. Qi vormt het leven en vormt een onzichtbare kracht die voedt, beschermt en beweegt. 

Gezondheid wordt gedefinieerd als het stabiele evenwicht tussen Yin en Yang en ziekte is het gevolg van een tekort of overschot (disharmonie) van Yin en Yang. Alles draait om het bereiken van het ultieme evenwicht waarbij een flexibel, afwisselend en gematigd leven in harmonie is met eigen ritmes en behoeften. 

Acupunctuur, kruiden, dieet, lichamelijke oefening, massage, mentale discipline en de aanpassing van de manier van leven zijn allemaal onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde, waarbij het voorkomen van ziekte centraal staat. Er is geen specialistische kennis op een bepaald onderdeel. Er wordt per individu gekeken naar het lichaam als geheel en hoe klachten passen binnen zijn/haar totale lichaams- en levenspatroon.

Hara (kracht van de buik)

In het westen zijn we gewend om alles met ons hoofd te beredeneren en alles te verklaren vanuit de ratio. In de Japanse cultuur, maar ook in andere Aziatische landen, hecht men veel waarde aan de kracht van onze buik (hara genoemd in Japan). Daar huist onze levenskracht, rust en stabiliteit.  De ontmoetingsplek van onze geest, ziel, intuïtie en gevoel. Een goed ontwikkelde hara zorgt voor stabiliteit, flexibiliteit en het vermogen om ons fysiek, mentaal en sociaal snel aan te kunnen passen.